Shkolla Fillore “Fan Noli”

Zhvillimi historik në F. Trebosh është i pasur me faktografi për sa i përket burimeve materiale, të shkruara dhe gojore. Në këtë vit festojmë 81 vjetorin (1940-2021) e fillimit të arsimit të nxënësve të këtij fshati dhe 36 vjetorin …