RRETH NESH

Shkolla Fillore Komunale Fan Noli Zhvillimi historik i arsimit në fshatin Trebosh Zhvillimi historik në F. Trebosh është i pasur me faktografi për sa i përket burimeve materiale, të shkruara dhe gojore. Në këtë vit festojmë 81 vjetorin (1940-2021) e fillimit të arsimit të nxënësve të këtij

Më shumë